Regulamin Salonu Boczki na Bok - Boczki na bok

Regulamin Salonu Boczki na Bok

 1. Niniejszy regulamin Salonu Boczki na bok, który dalej zwany „Regulaminem” określa ogólne warunki umowy, zgodnie z którą Klient otrzymuje zakupioną przez siebie usługę polegającą na realizacji konkretnego Zabiegu kosmetycznego lub skorzystania z urządzeń typu VACU/Infrared/Bodyroll, bądź dokonuje zakupu produktów.
 2. Regulamin reguluje prawa i obowiązki Stron.
 3. Klient przed przystąpieniem do rezerwacji Usług/Zabiegów kosmetycznych/Zakupu produktów zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, ich cennikiem i opisem. W przypadku dodatkowych pytań co do postanowień niniejszego regulaminu Personel Salonu jest do dyspozycji Klienta.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie boczkinabok.pl oraz w salonie przy ul. Bergiela 4c/11 oraz Bergiela 2b/10 w Gdańsku.

 

Definicje:

Salon Boczki na Bok – NAMO Aleksandra Burczyk-Wacławiak, ul. Bergiela 4c/11 80-180 Gdańsk NIP: 5832802385, Regon: 365204748 tel. 730 300 153 e-mail boczkinabok@gmail.com

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług Salonu Boczki na Bok.

Personel Salonu – osoby upoważnione przez właściciela Salonu Boczki na Bok w zakresie realizacji świadczenia usług oraz sprzedaży produktów oferowanych przez Salon Boczki na Bok.

Usługa – w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza usługę świadczoną przez Salon Boczki na Bok polegającą na realizacji Zabiegów kosmetycznych lub innych opcji wskazanych w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca, który dokonuje zakupu związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającego dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z artykułem 38a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i artykułem 5765 ustawy Kodeks cywilny

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Salon realizuje Usługi od poniedziałku do soboty
 2. Klient przed skorzystaniem z Usług – jeżeli jest to wymagane – powinien wypełnić stosowne formularze oraz zapoznać się wyczerpująco z informacjami udostępnionymi przez Personel Salonu o danym Zabiegu kosmetycznym/Usłudze w celu realizacji zakwalifikowania Go do Zabiegu kosmetycznego/Skorzystania z Usługi oraz wyrażenia przez Klienta pełnej i świadomej zgody na przeprowadzenie Zabiegu kosmetycznego/Usługi przez wykwalifikowany Personel Salonu.
 3. Klient zobowiązany jest do niezatajenia informacji o stanie zdrowia, przeciwskazań lub innych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla przeprowadzenia danego Zabiegu kosmetycznego/Skorzystania z danej Usługi.

§ 2. Realizacja Usług i Zabiegów kosmetycznych

 1. Klientem jest osoba pełnoletnia posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. W przypadku osób w wieku poniżej 18 roku życia zgoda na wykonanie Zabiegu kosmetycznego/Usługi musi być wyrażona również przez jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku braku przedłożenia takowej zgody Personel Salonu uprawniony jest do odmowy wykonania danego Zabiegu kosmetycznego lub innej Usługi.
 3. Usługi oferowane przez Salon Boczki na Bok są realizowane według aktualnego cennika, którego zakres znajduje się na stronie www.boczkinabok.pl oraz w lokalu.
 4. Wskazane ceny są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 5. Zakupione karnety nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem wskazanym w § 7.
 6. Zakupione karnety lub Usługi należy zrealizować w terminach:
  a) Karnet na urządzenia VACU/Infrared/Bodyroll
  – w przypadku 8 wejść ważność 30 dni od dnia zakupu
  – w przypadku Karnetu Open – ważność 30 dni od dnia zakupu
  b) Elektrostymulacja:
  – w przypadku 8 zabiegów – ważność 30 dni od dnia zakupu
  – w przypadku Karnetu Open – ważność 30 dni od dnia zakupu
  c) Presoterapia:
  – w przypadku 10 zabiegów ważność 30 dni od dnia zakupu
  d) Kriolipoliza – ważność 30 dni od dnia zakupu
  e) Liporaser:
  – w przypadku 1 części ciała ważność 30 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 2 części ciała ważność 60 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 3 części ciała ważność 90 dni od dnia zakupu
  f) Endermologia:
  – w przypadku 1 lub 5 zabiegów ważność 30 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 10 zabiegów ważność 60 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 20 zabiegów ważność 90 dni od dnia zakupu
  g) Żelazko antycellulitowe, Fala Radiowa, Liposukcja, Storz, Karboksyterapia, Ergolift:
  – w przypadku 1 lub 5 zabiegów ważność 30 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 10 zabiegów ważność 60 dni od dnia zakupu
  h) Usługa Masażu – ważność 30 dni od dnia zakupu
  I) Magneffio:
  – w przypadku 1 lub 6 zabiegów ważność 30 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 10 zabiegów ważność 60 dni od dnia zakupu
  j) Thermogenique:
  – w przypadku 1 lub 3 zabiegów ważność 30 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 6 zabiegów ważność 60 dni od dnia zakupu
  k) Infuzja tlenowa, Oczyszczanie wodorowe:
  – w przypadku 1 lub 2 zabiegów ważność 30 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 4 zabiegów ważność 60 dni od dnia zakupu
  l) Hialuron Pen, Zabiegi pielęgnacyjne na ciało i twarz:
  – w przypadku 5 zabiegów ważność 30 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 10 zabiegów ważność 60 dni od dnia zakupu)
  m) Epilacja laserowa:
  – w przypadku 1 zabiegu ważność 30 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 4 zabiegów ważność 120 dni dni od dnia zakupu
  – w przypadku 6 zabiegów ważność 365 dni od dnia zakupu
  – w przypadku 10 zabiegów na dowolne części ciała ważność 90 dni od dnia zakupuPo tym terminie Umowa zawarta Klientem wygasa a realizacja Usług/Zabiegów kosmetycznych nie będzie możliwa.
 7. Salon Boczki na Bok dopuszcza możliwość zmiany przez Klienta Usług na inne (aktualnie będące w ofercie) lub inny okres wykorzystania niż wskazany w ust.6 powyżej na wniosek klienta w dniu zakupu.
 8. Jeżeli po zamianie wskazanej w punkcie 7 powyżej przez Klienta na koncie Klienta pozostała kwota wynikająca z różnicy cen, Klient ma prawo do wyboru z kilku opcji: kwota ta będzie odliczona od wartości kolejnego, opłaconego przez Klienta rachunku, zwrócona w formie bonu albo zgodnie z jego dyspozycją zwrócona mu.
 9. Klient ma możliwość zawieszenia Karnetu do 14 dni 2 razy do roku bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

§ 3. Rezerwacja i Wizyty

 1. Skorzystanie z Usług w Salonie Boczki na Bok odbywa się wyłącznie po uprzedniej Rezerwacji przez Klienta.
 2. Klient może dokonać rezerwacji oraz anulowania, zmiany dokonanej rezerwacji poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub za pomocą systemu rezerwacyjnego Booksy.
 3. Salon Boczki na Bok przy rezerwacji wizyty uprawniony jest do pobrania Zadatku w wysokości 50% wartości wykonywanej Usługi.
 4. Wartość Zadatku podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi.
 5. W przypadku niestawienia się Klienta w zarezerwowanym terminie i godzinie bez wcześniejszego odwołania/zmiany zgodnie z Regulaminem, Salon Boczki na Bok ma prawo do zatrzymania opłaconego przez Klienta Zadatku.
 6. Klient ma prawo odwołać rezerwację najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem wykonania Usługi/Zabiegu kosmetycznego.
 7. Spóźnienie się Klienta na Zabieg kosmetyczny /Usługę może się wiązać z koniecznością skrócenia czasu Zabiegu kosmetycznego/Usługi lub umówienia się na inny termin, jeżeli skrócenie czasu Zabiegu kosmetycznego/Usługi mogłoby wpłynąć na obniżenie jego jakości.
 8. Klient przed skorzystaniem z Usług powinien pojawić się w Salonie Boczki na Bok
  – z 30 minutowym wyprzedzeniem przed 1 wizytą, wcelu założenia Karty Klienta oraz dokonaniem formalności z Personelem Salonu
  – z 10 minutowym wyprzedzeniem przed każdą kolejną wizytą, w celu przebrania się przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 1. Salon Boczki na Bok w sytuacjach nadzwyczajnych/awaryjnych takich jak: awaria mediów, sprzętów lub innych wypadków losowych zastrzega możliwość zmiany terminu wizyty Klienta. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany telefonicznie oraz smsowo aby dostosować odpowiednią datę i czas realizacji Usługi do Niego.

§ 4. Płatności

 1. Usługi świadczone w Salonie Boczki na Bok są odpłatne.
 2. Za usługi świadczone w Salonie Boczki na Bok Klient ma możliwość zapłaty w następujący sposób:
 3. Gotówką
 4. Kartą Płatniczą
 5. Kartą Kredytową
 6. Systemem Ratalnym PayPlus
 7. Przelewem
 8. Kuponami Sodexo: Pass, Premiowy Pass i Gold Pass
 9. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub Fakturę.
 10. W przypadku wystawienia faktury z paragonu zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej(NIP), dlatego Klient powinien podczas zakupu poinformować Personel Salonu o chęci otrzymania Faktury z paragonu.
 11. Salon Boczki na Bok zastrzega, że ma prawo wprowadzania rabatów lub innych akcji promocyjnych, zastrzegając że będą one ujęte w osobnych regulaminach regulujących zakres promocji, termin, zasady oraz inne szczegółowe informacje i będą znajdować się na stronie boczkinabok.pl oraz w Salonie Boczki na Bok. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Towarów, które zostały zakupione przed datą wejścia w życie zmiany ceny, promocji, wyprzedaży.
 12. Promocje, rabaty nie sumują się, chyba że regulamin danej promocji daje takie przyzwolenie.

§ 5. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient podczas korzystania z Usług Salonu Boczki na Bok ma prawo do:
  a) poszanowania godności oraz traktowania przez Personel Salonu w sposób uprzejmy i z należytą starannością,
  b) świadczenia usług przez Personel Salonu, który jest odpowiednio przeszkolony, posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli jest to niezbędne również prawne do realizacji Usług/Zabiegów kosmetycznych,
  c) zachowania poufności przez Personel Salonu do wszelkich informacji o jakich Personel salonu dowiedział się podczas świadczenia Usług Klientowi,
  d) otrzymania wyczerpujących informacji na temat Zabiegów kosmetycznych/Usług, z których Klient chce skorzystać w tym m.in o zagrożeniach, efektach, przeciwskazaniach, skutkach ubocznych, zaleceniach przed i po.
  e) do przestrzegania przez Personel Salonu bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania Usług,
 2. Obowiązkiem Klienta jest:
  a) przestrzeganie Regulaminu, obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przestrzeganie zaleceń Personelu Salonu,
  b) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  c) zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
  d) posiadania dokumentu tożsamości, na podstawie którego można zidentyfikować tożsamość,
  e) zakaz wprowadzania zwierząt na teren Salonu Boczki na Bok – z wyjątkiem Psa Przewodnika albo Psa Asystującego w rozumieniu Art. 2 pkt. 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

§ 6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamacje w formie:
  a) e-mailowo na adres e-mail boczkinabok@gmail.com. – preferowany sposób kontaktu przyspieszający rozpatrzenie
  b) ustnej do protokołu w Salonie Boczki na Bok,
  c) telefonicznej – Personel Salonu spisuje notatkę podczas rozmowy,
  d) listownie na adres: Boczki na bok, ul. Bergiela 4c/11, 80-180 Gdańsk
 3. Podczas składania reklamacji Klient powinien podać dane osobowe, zakres reklamacji (co reklamuje) oraz żądania jakie wnosi.
 4. Salon Boczki na Bok rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni a odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 7. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient (w tym Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od Umowy nie powinno nastąpić później niż do rozpoczęcia wykonania pierwszej Usługi/Zabiegu kosmetycznego objętego Umową.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. Klient w celu odstąpienia od umowy powinien złożyć do Salonu Boczki na Bok stosowne oświadczenie. Po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Salon Boczki na Bok zwróci Klientowi pieniądze. Pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe Klienta albo w gotówce zgodnie z oświadczeniem Klienta.
 5. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf

§ 8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Urządzenia ustawia, uruchamia i zakańcza usługę Personel Salonu
 2. Klient zobowiązany jest przestrzegać zaleceń i instrukcji Personelu Salonu.
 3. Klient podczas korzystania z Usług Salonu Boczki na Bok powinien poinformować Personel Salonu o pogorszeniu stanu zdrowia – jeżeli takowe ma miejsce,
 4. Korzystanie z urządzeń znajdujących się w Salonie Boczki na Bok jest możliwe tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z ich instrukcją przekazaną przez Personel Salonu.
 5. W przypadku korzystania z urządzeń typu VACU/Infrared/Bodyroll przed rozpoczęciem skorzystania z ćwiczeń należy ściągnąć biżuterię i wyciągnąć spinki z włosów, włosy powinny być związane. Dodatkowo wymagane jest przebranie w strój sportowy bez metalowych lub wystających elementów oraz obowiązkowa jest zmiana obuwia.
 6. Podczas ćwiczeń na urządzeniach VACU/Infrared/Bodyroll w celach bezpieczeństwa zabrania się korzystania z telefonu komórkowego/Smartfona/tabletu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, których dokonał w wyposażeniu Salonu Boczki na Bok zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. W przypadku dokonania uszkodzeń przez osoby do 18 roku życia, odpowiadają za nie ich przedstawiciele ustawowi.
 8. W przypadku niestosowanego zachowania, naruszenia przebiegu procesu Zabiegu kosmetycznego/Usług, rażącego naruszenia porządku przez Klienta na terenie Salonu Boczki na Bok, Personel Salonu ma prawo przerwać Usługę/Zabieg kosmetyczny oraz poprosić o opuszczenie Salonu Boczki na Bok.

§ 9. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Namo Aleksandra Burczyk-Wacławiak, ul. Bergiela 4c/11 80-180 Gdansk NIP: 5832802385, Regon: 365204748 tel 730300153 e-mail boczkinabok@gmail.com
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.
 3. Administrator wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dokłada staranności aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą.
 5. KIEDY ZBIERAMY TWOJE DANE?
  Podczas kontaktu z nami oraz świadczenia usług: Przetwarzamy takie Dane Osobowe, które są niezbędne są do prowadzenia z Tobą komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie) oraz do zrealizowania Twojej prośby, Niezbędne do wykonania Umowy.
 6. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi oraz
 9. Profilowanie i podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany
  Administrator nie dokonuje profilowania ani podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
 10. Odbiorcy Państwa Danych
  Muszą Państwo wiedzieć, że Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi. Podmioty trzecie to np. wyspecjalizowani dostawcy usług hostingu, domeny, usług analitycznych, usług windykacyjnych, kurierskich, pocztowych, obsługujący korespondencję lub działania marketingowe. Starannie wybieramy podmioty, które współpracują z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
 11. Przysługują Państwu następujące prawa:
  – prawo dostępu do Danych Osobowych,
  – prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych,
  – prawo do sprostowania Danych Osobowych,
  – prawo do usunięcia Danych Osobowych
  – prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  – prawo do przeniesienia Danych Osobowych
  – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez Administratora,
  – prawo do wycofania zgody,
  – prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 12. Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji Usług, a jeśli udzielili Państwo dodatkowych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.
 13. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. Szersze informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej http://www.boczkinabok.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w klauzuli informacyjnej, którą Klient otrzymuje podczas pierwszej wizyty w Salonie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 14.07.2021r.
 2. Salon Boczki na Bok zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacjach:
  a) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin,
  b) zmiany cennika lub płatności,
  c) względów bezpieczeństwa,
  d) zmian w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
 3. Regulamin jest dostępny na stronie www.boczkinabok.pl oraz w Salonie Boczki na Bok w widocznym i dostępnym miejscu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie spory między Klientem a Boczki na Bok w pierwszej kolejności winny być rozstrzygane polubownie między Stronami.
 6. W przypadku braku porozumienia między Klientem a Salonem Boczki na Bok spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwemu zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

§ 11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 1. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących sposobów pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w celu złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu w zakresie Umowy. Wszelkie wytyczne i regulaminy sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214)
  b) Konsument może się zwrócić także do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w zakresie wszczęcia mediacji mającej na celu zakończenie sporu z przedsiębiorcą. Wymogi oraz szczegółowe regulacje w zakresie skorzystania z sądu polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  c) Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie rozwiązania sporu z przedsiębiorcą korzystając z pomocy  powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów albo organizacji społecznej, która w ramach swojego statutu  zajmuje się ochroną konsumentów np. Federacja Konsumentów. Federacja Konsumentów udziela porad a wszelkie szczegóły dostępne są pod adresem:
  d) Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczną strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  Szczegółowy zakres dotyczący skorzystania przez Klienta, który jest Konsumentem z pozasadowego rozwiązania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady jakie wiążą się z procedurami dostępne są u:
  a) Miejskich Rzeczników Konsumentów – w ich siedzibach i na stronach internetowych
  b) Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej
  c) Organizacji, których statut przewiduje zadania związane z ochroną Konsumentów
  d) pod adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2021

________________________________________

Regulamin obowiązujący do 14.07.2021